Referanser

Langvarige kundeforhold
Sentralt for vår virksomhet er mange langvarige kundeforhold som vi tror skyldes kvaliteten på våre leverte tjenester. Noen av våre faste kunder er Universitetet i Oslo, Statsbygg og Stortinget med sine kontorbygg samt stortingsrepresentantenes leiligheter. I tillegg har vi flere byggentreprenører, eiendomsselskaper, ambassader og boligsameier som faste oppdragsgivere. Store deler av vår kundemasse finnes også i det private markedet, blant annet innenfor oppussing av bad og kjøkken, men også generelle serviceoppdrag.

Høy servicegrad
God kundeoppfølging og riktig rådgivning er avgjørende for ethvert vellykket prosjekt. Derfor har vi solid fokus på et nært og personlig samarbeid med kunden for å unngå unødige overraskelser underveis i prosessen. Gjennom hyggelige og dyktige medarbeidere som viser interesse og engasjement, har vi lykkes med å etablere oss som en konkurransekraftig samarbeidspartner med stor faglig kompetanse. Vi er naturligvis svært opptatt av solid håndverksmessig utførelse og servicekvalitet.

Fokus på kvalitet
Vår målsetning er at alle kunder skal være tilfredse med våre leverte tjenester. Dette mener vi man oppnår blant annet gjennom god service og kvalitet både på produkter og tjenester. I tillegg har vi vakttelefon utenom vanlig arbeidstid og tilgang på materielleveranser 24 timer i døgnet.

Rørlegger_sertifiseringer