Waterguard – lekkasjesikring

Vannskader er i ferd med å bli en stor utfordring for huseiere og forsikringsbransjen. På bakgrunn av dette tilbyr forsikringsselskaper en ganske solid rabatt når lekkasjesikringsutstyr er montert.

Premierabatt på forsikring
Helt opp til 30 % kan kundene få i premierabatt når et FG-godkjent system som Waterguard er montert. Waterguard består av driftssikre og bunn­solide løsninger som virker i det øyeblikket en lekkasje oppstår. De elektroniske komponentene som sensorer, adaptere og styringsenheter er utviklet og ­pro­dusert under strenge kvalitetskrav.

Prestisjeprosjekt
Et av våre prosjekter der Waterguard er installert, er i Kulturhistorisk Museums ærverdige lokaler i Oslo. Museumsbygningen fra 1902 er enestående i norsk arkitekturhistorie, og i 2014 ble den formelt fredet. Se mer om dette arbeidet her: http://waterguard.no/verner-historiske-verdier