Tips ved vannskader

Daglig opplever mange norske familier vannskader, og i gjennomsnitt vil alle boliger oppleve en vannskade hvert 20. år. Eldre installasjoner er mer utsatt enn nye, men rask og korrekt behandling reduserer omfanget, kostnadene og følgeskadene av en vannskade. Kommer du hjem til en vannskade, bør du straks sette i gang følgende tiltak:

Steng hovedstoppekranen i boligen
Dersom vannet renner i strie strømmer, steng hovedstoppekranen. Pass på at alle beboere vet hvor stoppekranen er plassert.

Ring brannvesenet, forsikringsselskap eller rørlegger
Den raskeste hjelpen får du hos brannstasjonen. Brannvesenet har den beste beredskapen, og i de store byene finnes en egen spesialenhet som rykker ut ved vannskader. Ringer du forsikringsselskapet, vil de ordne kontakt med skadebegrensningsfirma eller rørlegger – alternativt gi råd om hvem du skal ringe. Forsikringsselskap skal uansett kontaktes så tidlig som mulig. Du kan selvsagt også ringe rørleggeren selv.

Berg løsøre
Start straks arbeidet med å berge verdifullt løsøre til tørre lokaler. Flytt unna viktige papirer, teknisk utstyr, bilder, bøker etc.

Tørk opp vannet
Ikke vent på skadehjelpen – start selv arbeidet med å få bort vannet. Bruk kost, bøtter mm. for å få vannet til avløp. Skadene blir mer omfattende hvis ikke vannet fjernes umiddelbart. Når brannvesenet eller skadebegrensningfirmaet kommer, har de profesjonelt utstyr til å suge opp vann. De sikrer verdier, møbler og inventar, oppretter provisorisk strømforsyning, samt etablerer avfukting/ventilasjon.

Hva gjør forsikringsselskapet?
Etter at skaden er meldt til selskapet, vil du motta skadeskjema som du fyller ut og returnerer. Skadebehandleren styrer opprydningen og erstatningsoppgjøret. Forsikringsselskapet engasjerer en takstmann som besiktiger skaden og skriver skaderapport. Forsikringsselskapet engasjerer også et skadebegrensningsfirma som setter i gang tørking – alternativt utskifting av materialer. Firmaet er ikke nødvendigvis det samme som utførte den første opprydningen.

Rørlegger_sertifiseringer