Hvordan unngå vannskader?

Det sies at en vannskade oppstår hvert 10. minutt. Mange av disse skadene skyldes manglende vedlikehold eller elde og slitasje, men både du og rørleggeren kan ta relativt enkle grep for å redusere risikoen for vannskader i din bolig:

Renhold på bad
– Godt renhold bevarer installasjonene og begrenser skaderisiko.

– Alle sluk må renses jevnlig, minst én gang i året. Hår og såperester hindrer vannet i å renne fritt og fører til mange vannskader. Ta på deg en oppvaskhanske og plukk hår og gammel såpe opp av sluket. Dette er spesielt viktig på badet.

– Vannlåsene på badet bør renses to ganger i året, og silen i dusjarmaturet bør renses årlig.

Vannskader
– Under oppvaskmaskinen kan du få montert en føler som varsler om potensiell vannskade.

– Ikke senk temperaturen til under ti grader i rom med rør.

– Åpne for eksempel skapdøren under vasken. Se og kjenn etter vann eller vannskader. Rar lukt over tid kan være indikasjon på vannskade. Hvis det drypper eller suser, bør du kontakte rørlegger.

– Hold skapene under kjøkkenvasken ryddige. Her ligger det flere rør som ikke tåler å bli dultet borti til stadighet.

– Tegn på vannskade kan være at plater eller parketten buler lett, maling flasser av eller vegg/tak/gulv er misfarget.

Bruk av vaskemaskin eller oppvaskmaskin
– Vaskemaskin og oppvaskmaskin skal ikke gå når ingen er hjemme. En vaskemaskin kan romme mange liter vann som kan gjøre stor skade. Steng derfor vanntilførselen når maskinene ikke er i bruk.

– Vannslanger knyttet til vaskemaskinen bør skiftes hvert 10. år. Sørg for at lo og såperester ikke tetter avløpet.

– Tøm og rens lofilter i vaskemaskin og tørketrommel jevnlig.

Stoppekran
– Alle i husstanden bør være klar over hvor stoppekranen er plassert og vite hvordan denne stenges.

– Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges. Denne bør dessuten være godt merket.

Ønsker du flere opplysninger om hvordan du skal sikre boligen din mot vannskader, ta gjerne kontakt med oss!

Rørlegger_sertifiseringer