Miljø

Fokus på miljøvennlig drift
Vi har som ambisjon å være en spydspiss når det gjelder helse, miljø og sikkerhet i kombinasjon med effektiv drift, kvalitet og kompetanse. Derfor er vi både sertifisert som Miljøfyrtårn og medlem av returordningen Grønt Punkt.

Helse, miljø og sikkerhet
Vårt fokus innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er å legge forholdene best mulig til rette for å oppnå trivsel, trygghet og samarbeid på arbeidsplassen. Internt sørger vi for at alle lover, forskrifter og veiledninger er satt i system. I tillegg har alle våre rørleggere gjennomført kurs innenfor HMS samt bruk av kjemikalier, farlige stoffer og avfallsbehandling.

Hos oss skal alle bidra til å skape en bærekraftig bedrift ved å fokusere på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø. For øvrig kan vår miljørapport fremskaffes ved henvendelse til post@hanshaugerud.no

Rørlegger_sertifiseringer