Kvalitet

Vi innehar flere ulike sertifiseringer som anerkjenner vår virksomhet som pålitelig, trygg og seriøs. Bransjetilpassede kvalitetssystemer og rutiner er innarbeidet for å sikre kunder og oppdragsgivere riktig styring, kontroll, dokumentasjon og avviksbehandling. Våre kunder skal derfor være trygge på at kvaliteten på våre tjenester tilfredsstiller alle krav i henhold til bransjestandarder.

Vi innehar følgende sertifiseringer og medlemskap:

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening
NRL er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med formål om å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Mester
En mesterbedrift innehar solid fagkompetanse, sikrer fagmessig riktig utført arbeid og arbeider aktivt med kompetanseheving blant sine ansatte. Som kunde av en mesterbedrift får du gode råd, fagmessig oppfølging og en samarbeidspartner som ivaretar dine interesser som forbruker.

Godkjent for ansvarsrett
Foretak som påtar seg ansvarsrett har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. Godkjenningen sikrer god kvalitet og seriøsitet blant utøverne.

Fagrådet for våtrom
Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårnbedrifter tar samfunnsansvar i praksis og bidrar til bærekraftig utvikling. Sertifiseringen setter strenge krav til oss som bedrift om til enhver tid å tenke miljø gjennom hele næringskjeden og inneha et godt internkontrollsystem med gode rutiner.

Grønt Punkt
Grønt Punkt sikrer og administrerer finansiering av returordninger for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

Godkjent lærebedrift
For å bli godkjent lærebedrift må foretaket kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget, og må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen. Dessuten tar godkjente lærebedrifter ansvar for å videreføre fagkunnskap til kommende generasjoner.

Medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Rørlegger_sertifiseringer